ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประกาศผลการสอบ

(คะแนนสอบของนักเรียน สามารถดูได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน)

การมอบตัวนักเรียน
ตารางสอบ

ประกาศผลการสอบ


ติดต่อฝ่ายบริหารวิชาการ

เลขที่ 2/617 ม.ศุภาลัยบุรี หมู่ 1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2904-9803-5 โทรสาร 02-904-8809
www.skr.ac.th