1. กรอกข้อมูล2. ตรวจสอบผลการสมัคร3. แก้ไขข้อมูล (กรณีข้อมูล ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน)4. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบสอบถามหรือแจ้งปัญหา เรื่องการกรอกข้อมูลในระบบเท่านั้น
รายละเอียดอื่นๆ กรุณาโทรสอบถามทางโรงเรียนโดยตรง
ที่เบอร์ 0-2904-9803 ,  0-2904-9804 ,  0-2904-9805