1. กรอกข้อมูล2. ตรวจสอบผลการสมัคร3. ชำระค่าสมัคร4. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบสอบถามหรือแจ้งปัญหา เรื่องการกรอกข้อมูลในระบบเท่านั้น
รายละเอียดอื่นๆ กรุณาโทรสอบถามทางโรงเรียนโดยตรง
ที่เบอร์ 0-2904-9803 ,  0-2904-9804 ,  0-2904-9805