รายงานจำนวนผู้สมัคร
ประเภทห้องเรียนพิเศษ (EP)ประเภทห้องเรียนพิเศษ (GEP) รวม ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (EP)ประเภทห้องเรียนพิเศษ (GEP) รวม ม.4 รวมทั้งหมด
รวม 262702964 196503699 1663

รายงานจำนวนผู้สมัครที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และชำระเงินแล้ว
ข้อมูลปรับปรุงอัตโนมัติ (2021/07/29 18:46:50)
วันที่ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (EP)ประเภทห้องเรียนพิเศษ (GEP) รวม ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (EP)ประเภทห้องเรียนพิเศษ (GEP) รวม ม.4
19 มีนาคม 256428105133143852
20 มีนาคม 25644214919147109156
21 มีนาคม 2564321051373998137
22 มีนาคม 2564451341792781108
23 มีนาคม 25649018527561143204
รวม 237685922 188469657

สถิติการสมัครออนไลน์