การรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประจำปีการศึกษา 2564


ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม

กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ //ปิดระบบ

► ประกาศรับสมัคร


► ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และเลขที่นั่งสอบ


► ประกาศผลการสอบ


► การมอบตัวนักเรียน

ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ

กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ //ปิดระบบ

► ประกาศรับสมัคร


► พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ


► ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และเลขที่นั่งสอบ► สถิติผู้สมัคร


► ประกาศผลการสอบ


► การมอบตัวนักเรียน