ระบบทะเบียนประวัตินักเรียน - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3562 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1702 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1860 คน
ชั้น ม.1 556 คน
ชั้น ม.2 575 คน
ชั้น ม.3 571 คน
ชั้น ม.4 600 คน
ชั้น ม.5 633 คน
ชั้น ม.6 627 คน

จำนวนนักเรียน ชาย/หญิง

จำนวนนักเรียนระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้อง จำนวนนักเรียน
10130
10230
10336
10436
10536
10636
10744
10844
10944
11044
11144
11244
11344
11444

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ห้อง จำนวนนักเรียน
20130
20230
20336
20436
20536
20636
20746
20846
20946
21047
21147
21247
21345
21447

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้อง จำนวนนักเรียน
30129
30230
30336
30436
30535
30634
30746
30846
30946
31047
31146
31247
31346
31447

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้อง จำนวนนักเรียน
40129
40229
40336
40436
40536
40644
40744
40844
40944
41044
41144
41243
41336
41431
41530
41630

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ห้อง จำนวนนักเรียน
50126
50227
50336
50434
50535
50642
50747
50849
50949
51045
51148
51248
51340
51446
51530
51631

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้อง จำนวนนักเรียน
60130
60229
60335
60434
60534
60643
60745
60844
60945
61046
61146
61247
61345
61448
61530
61626