ระบบทะเบียนประวัตินักเรียน - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3568 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1701 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1867 คน
ชั้น ม.1 556 คน
ชั้น ม.2 576 คน
ชั้น ม.3 569 คน
ชั้น ม.4 596 คน
ชั้น ม.5 640 คน
ชั้น ม.6 631 คน

จำนวนนักเรียน ชาย/หญิง

จำนวนนักเรียนระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้อง จำนวนนักเรียน
10130
10230
10336
10436
10536
10636
10744
10844
10944
11044
11144
11244
11344
11444

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ห้อง จำนวนนักเรียน
20130
20230
20336
20436
20536
20636
20746
20846
20946
21047
21147
21247
21346
21447

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้อง จำนวนนักเรียน
30129
30230
30336
30436
30535
30634
30746
30846
30946
31047
31146
31247
31345
31446

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้อง จำนวนนักเรียน
40129
40229
40336
40436
40534
40643
40743
40844
40944
41044
41144
41243
41336
41431
41530
41630

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ห้อง จำนวนนักเรียน
50127
50227
50336
50436
50536
50645
50748
50849
50949
51045
51148
51247
51340
51446
51530
51631

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้อง จำนวนนักเรียน
60130
60229
60335
60435
60534
60643
60745
60844
60946
61046
61147
61247
61345
61449
61530
61626